DLA PRASY

Logotyp: Do materiałów drukowanych i do materiałów zamieszczanych w internecie stosujemy logotyp zgodne z informacjami zamieszczonymi w księdze znaku. Materiały można konwertować do formatów używanych w internecie. Do otwarcia plików potrzebny jest program CorelDRAW w wersji 10.0 lub nowszy. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian w logotypie jest zabronione!

Autorem logotypu i księgi znaków jest Mikołaj Ratka. Autorem ulotek i bannerów jest Wojciech Pawliński.

Pobierz:

Ulotki „Gotham w deszczu”

Logo „Gotham w deszczu” (kolor)

Logo „Gotham w deszczu” (cz.-b.)

Księga znaków

Bannery:

baner 3a

skyscraper skyscraper a skyscraper b wide skyscraper wide skyscraper a

double billboard b double billboard a double billboard

button kwdrt button kwdrt a button button 2

half banerbillboard b

Print baner 1a